GDPR gällande för Bra Telecom AB

Uppdaterade datasäkerhets föreskrifter gällande för Bra Telecom AB 556862-1980

Kundregister och alla uppgifter om Bra Telecoms kunder lagras enbart i molnet genom Microsoft One Drive, genom säker inloggning.

Faktureringsuppgifter och alla nödvändiga uppgifter till fakturering lagras genom Fort Nox, genom en säker två faktors inloggning.

Uppgifter om kunders abonnemang begärs ut av operatörerna på kunds begäran vid bla omförhandling, avslut av abonnemang etc

Uppgifter om kunders anknytningar, personliga uppgifter som tex mailadresser raderas efter att Bra Telecom säkerhetsställt att de är inlagda hos växelleverantörens system på ett korrekt sätt.

Allt gällande bokföring lagras av Reko AB

All information om anställda lagras genom Fort Nox genom säker inloggning av VD Tommy Ström.

All information från kunder som tagits fram för offert, lagras antingen på One Drive om man är kund eller raderas om man inte blir kund hos Bra Telecom AB.